Materiał archiwalny

Rozwiązana
Wirtualna Kustodia Generalna Ciemnogrodu

p.w. Chrystusa Najwyższego Kapłana
i Św. Michała Archanioła
zwana popularnie "Parafią Ciemnogrodu"

Archanioł Michał -- Łopuszna, fot. W.Raczunas
[Do winiety wejsciowej "Parafii Ciemnogrodu"]
Archanioł Michał - rzeŸba z nad bramki ogrodzenia
kościoła Trójcy Przenajświętszej w Łopusznej na Podhalu. Być może rzeŸbił Józef Janos
z Dębna. Fot. Witold Raczunas
Teksty na naszą uroczystość patronalną Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Ks. Jan Kanty Pytel)
Teksty na nasze drugie świeto patronalne (29.09) Św Michała Archanioła (Ks. Jan Kanty Pytel)


Kustoszem i Wikariuszem Ciemnogrodu był O. Piotr Arkuszewski OFM Cap
(odwiedź witrynę Kapucynów! )


K A L E N D A R Z    L I T U R G I C Z N Y
 

Kalendarz liturgiczny Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu


P I S M O    Ś W I Ę T E
 

Biblia Tysiąclecia (cytowanie, wyszukiwanie fraz)


D Z I E Ł O    B O Ż E
 

Prałatura Opus Dei (w języku angielskim)


T R A D Y C J O N A L I Z M
 

VERBUM TRADITIONIS -- Magazyn Tradycji Katolickiej

O S T R Z E Ż E N I E

Ostrzegamy tradycjonalistów katolickich (tj. osoby przywiązane do łacińskiej liturgii trydenckiej) przed Bractwem św. Piusa X. Wbrew temu, co kapłani i aktywiści tej konfraterni głoszą, wprowadzając licznych wiernych katolików w błąd, bractwo to -- podobnie jak jego założyciel śp. abp. M. Lefebvre -- jest na drodze SCHIZMY, czym automatycznie zaciąga karę kościelną EKSKOMUNIKI. Sprawę tę już dawno wyjaśnił w motu proprio Ecclesia Dei papież Jan Paweł II. Ten sam dokument wprowadza pełne prawo do celebrowania liturgii "przedsoborowej" w łączności z Kościołem Katolickim pod warunkiem zatwierdzenia przez lokalnego biskupa.

Natomiast w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską pozostaje Bractwo Kapłańskie Św. Piotra (FSSP):

Witryna Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri, FSSP)(również w języku polskim)


J A N  P A W E Ł  I I  D O  P O L A K Ó W
 

 • Wszystkie teksty z pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, czerwiec 1999 (za Katolicką Agencją Informacyjną)

 • R E K O L E K C J E
  W I E L K O P O S T N E   7 do 10 kwietnia 2001
  X. Jan Konarski
  wejście na stronę rekolekcyjną  R E K O L E K C J E
  W I E L K O P O S T N E   16 do 18 kwietnia 2000
  X. Marek Szukalski, śp X. Aleksander Woźny
  wejście na stronę rekolekcyjną


  R E K O L E K C J E
  W I E L K O P O S T N E   26 do 28 marca 1999
  X. Paweł Pospieszny, X. Artur J. Katolo, bp Jan Pietraszko, Jerzy F. Gierula
  wejście na stronę rekolekcyjną


  R E K O L E K C J E
  A D W E N T O W E   8 do 10 grudnia 1998
  X. Artur Katolo, o. Piotr Arkuszewski OFM Cap, X. Paweł Pospieszny
  wejście na stronę rekolekcyjną


  M O D L I T W A
   

 • Nowa część Różańca św: Tajemnice Światła (materiały do odprawiania Różańca biblijnego)
 • Modlitwa Ciemnogrodzianina (Egzorcyzm prywatny Leona XIII)
 • MODLITWA DO BOGA ZA POŚREDNICTWEM WODY I KRWI ZBAWICELA maj 1999, podał: X. Paweł Pospieszny
 • Modlitwa Jana Pawła II kończąca Encyklikę "Evangelium Vitae"
 • Modlitwa Jana Pawła II za Żydów
 • Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu
 • Rozważania Drogi Krzyżowej wrzesień 1998, X. Artur Katolo
 • Droga Krzyżowa naszych czasów marzec 1999, X. Artur Katolo
 • Droga Krzyżowa obowiązku sł. Boży bp Jan Pietraszko
 • Droga Krzyżowa nieporozumień marzec 1999, Jerzy F. Gierula
 • Sekwencja "Dies irae" z formularza mszy żałobnej Tomasz z Celano
 • X. Piotra Skargi Modlitwa za Ojczyznę
 • Bogurodzica

 • Ś W I Ę T A   I   Ś W I Ę C I
   

 • Teksty na nasze drugie świeto patronalne (29.09) Św Michała Archanioła (Ks. Jan Kanty Pytel)
 • Św. S. Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)
 • Teksty na święto ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28.10)(ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na uroczystość Wszystkich Świętych (1.11)(ks. Jan Kanty Pytel)
 • Kazanie św. Bernarda opata na uroczystość Wszystkich Świętych (1.11)(podał X. Artur J. Katolo)
 • Teksty na uroczystość WSPOMNIENIA WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (Dzień Zaduszny) (2.11)(ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na Święto Niepodległości (11.11)(ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (22.11) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na święto św. Andrzeja Apostoła (30.11) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na uroczystość Bożego Narodzenia (25.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (26.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na uroczystość Świętej Rodziny [I niedziela po Bożym Narodzeniu] (27.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty (27.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na święto Świętych Młodzianków, męczenników (28.12) (ks. Jan Kanty Pytel)
 • Teksty na dzień zakończenia starego roku (31.12) (ks. Jan Kanty Pytel)

 • K A L W A R I A
   

 • Kalwaria Zebrzydowska -- witryna sanktuarium, przewodnik ( J. F. Gierula )
 • Wielkotygodniowe Misteria Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej ( J. F. Gierula )

 • T E K S T Y    P O U C Z A J Ą C E...
     ORAZ PYTANIA I ODPOWIEDZI NASZYCH DUSZPASTERZY
   

 • ABC bioetyki -- książka X. dr Artura J. Katolo (podał JFG)
 • Emocje wokół objawień prywatnych -- X. dr Michał Kaszowski (podał JFG)
 • CREDO "katechetyczne" papieża Pawła VI (podał JFG)
 • "Życie i posługa prezbiterów [kapłanów]" -- referat kard. J. Ratzingera na Międzynarodowym Sympozjum z okazji 30-lecia promulgacji dekretu Vaticanum II "Presbyterorum ordinis" w Watykanie, 23-28 paŸdziernika 1995 r.(podał JFG)
 • "Aby świat nie wypadł z ręki Boga" -- wywiad "Rzeczypospolitej" z kard. J. Ratzingerem (podał JFG)
 • Desiderata -- jak żyć? (podał X. Paweł Pospieszny)
 • Pseudoekumenizm (Dietrich von Hildebrand)
 • Cnota dziś (Tugend heute) (Dietrich von Hildebrand, tłum. Jerzy F. Gierula)
 • Niewolnictwo. Czy Pismo św. rozumieć dosłownie? (X. Artur Katolo)
 • Kara śmierci: Dlaczego Bóg nie zabił Kaina? (X. Artur Katolo)
 • Kara śmierci a Biblia (X. Artur Katolo)

 • M U Z Y K A
      Chorał gregoriański nie jest jedyną muzyką godną liturgii...

  Chór muzyczny w Bergkirche, Eisenstadt, organy Haydna. fot. J. F. Gierula[powiększ]

 • J. Haydn: Te Deum dla cesarzowej Marii Teresy II [.mp3]
 • J. Haydn - 4 motety na Boże Ciało [.mp3], naszą pierwszą uroczystość patronalną
 • J. Haydn: Msza B dur [Hob. XXII: 12] Theresienmesse -- Gloria, Gratias agimus tibi...[.mp3]
 • J. Haydn: Msza B dur Theresienmesse -- Credo, Et incarnatus est...[.mp3]
 • J. Haydn: Msza B dur Theresienmesse -- Credo, Et resurrexit...[.mp3]
 • J. Haydn: Msza d moll [Hob. XXII: 11] Nelsonmesse -- Kyrie [.mp3]
 • W. A. Mozart: Sekwencja: Rex tremendae maiestatis z "Requiem" d-moll, KV626 [.mp3]
 • J. Haydn: Salve Regina g-moll Hob.XXIIIb:2 Adagio [.mp3]
 • KOLĘDY   POLSKIE   [ MIDI ]
  Strona kolęd


  S T R O N Y     P R Z Y J A C I Ó Ł  

 • X. Paweł Pospieszny: Parafia i Sanktuarium M. B. Literackiej w Buku k. Poznania
 • Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
 • Redakcja "Wołanie z Wołynia" Ostróg nad Horyniem - Biały Dunajec, X. Witold Józef Kowalów
 • Parafia Greckokatolicka w Lublinie

 • ©1998 -- 2001 Jerzy F. Gierula
  Do winiety wejściowej "Parafii Ciemnogrodu"
  stat4u