Muzyka na Boże Ciało w formacie MP3 -- 4 pliki po 2.5 MB każdy

Joseph Haydn (1732-1809): Motetti de Venerabili Sacramento, Hob.XXIIIc: 5 a-d

Tölzer Knabenchor ( Gerhard Schmid-Gaden, chórmistrz )
Orkiestra "Tafelmusik" na instrumentach z epoki ( kier. artystyczny: Jeanne Lamon )

Bruno Weil - dyrygent

przekład polski tekstów: Jerzy F. Gierula


Ten zbiorek poświęcam Annie