Modlitwa Jana Pawła II za Żydów

Moja propozycja umieszczenia tej modlitwy w "Parafii Ciemnogrodu" jest istotnie pewnym wyzwaniem. Czy potrafimy z pokorą stanąć przed Bogiem i taką modlitwę zanosić za Tych, których z oczywistych względów nie darzymy sympatią? [...] Z tego, co dzieje się na świecie widać, ze naród żydowski potrzebuje bardzo naszej modlitwy; Ojciec św. pisząc ten tekst z pewnością chciał na to wskazać i dać dobry przykład.

X. Paweł Pospieszny

Boże Abrahama, Proroków, Jezusa Chrystusa,
w Tobie zawarte jest wszystko,
do Ciebie zmierza wszystko,
Ty jesteś kresem wszystkiego.

Wysłuchaj modlitw zanoszonych przez nas za naród żydowski, który - ze względu na swoich przodków - jest Tobie nadal bardzo drogi. 

Obdarz go głęboką świadomością przynależności do jednej rodziny ludzkiej, zamierzonej przez Ciebie i przez Ciebie zgromadzonej. 

Spraw, by wzbudzał w sobie coraz żywsze pragnienie zgłębiania objawionej przez Ciebie prawdy i miłości. Pozwól, by powodowany ludzką solidarnością przechodził od modlitwy do praktykowania sprawiedliwości pomagając innym w szukaniu Ciebie. 

Daj, by każdy z jego członków przez osobistą uczciwość, poprawność obyczajów w życiu prywatnym i publicznym, szacunek dla życia i rodziny przyczyniał się do budowania wspólnoty coraz bardziej; zgodnej z Twoim zbawczym planem. 

Wspomóż, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi ludźmi i narodami, odkrywał swoje wielkie zadanie objawiania światu Twojego błogosławieństwa. 

Wesprzyj, by spotykał się z szacunkiem i miłością u tych którzy nie rozumieją jeszcze. jego bolesnych doświadczeń, oraz u tych, którzy solidarnie, z poczuciem wzajemnej troski - jednych o drugich, współodczuwają zadane mu głębokie rany. 

Pamiętaj, by jego nowe pokolenia trwały w wierności Tobie i otwierały się na to, co transcendentne, i na to, co stanowi wyjątkową tajemnicę ich powołania. 

Uczyń, by dzięki jego świadectwu cały rodzaj ludzki pojął, że wszystkie narody jeden mają początek i jeden cel ostateczny  --  Boga, którego zbawcze zamiary rozciągają się na wszystkich ludzi. Amen. 

Jan Paweł II, papież, 1998


WARSZAWA
11.06.1999 (piątek)

Modlitwa Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego na Umschlagplatz (tekst nie autoryzowany)

[inna wersja wczesniejszego tekstu, zamieszczonego obok]

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa. W Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteœ kresem wszystkiego. Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za Naród Żydowski, który ze względu na swoich przodków jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w Nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębiania Twej Prawdy i Twej Miłoœci. Wspomagaj Go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwoœć, mógł objawić œwiatu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj Go, aby doznawał szacunku i miłoœci ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkoœci doznanych przez Niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie w poczuciu wzajemnej troski wspólnie odczuwają ból zadanych Mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w Tym, co stanowi szczególną Tajemnicę ich powołania. Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich œwiadectwu ludzkoœć pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkoœć, i że Ty Boże jesteœ dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym celem. Amen

 HTML ©1999 Jerzy F. Gierula
stat4u