MODLITWA DO BOGA ZA POŚREDNICTWEM WODY I KRWI ZBAWICELA.

Jezu, Boski nasz Zbawicielu, w obecności Maryi naszej Matki i Aniołów Stróżów zbliżam się z wiarą, ufnością i miłością do Twego Najświętszego Serca. 

Ufny w Twoją miłość do nas, słabych ludzi, obmywam w Twojej życiodajnej, oczyszczającej WODZIE siebie i moich zagrożonych napaściami duchów ciemności braci i siostry. Błagam przez Maryję zmyj bielmo brudu grzechowego i ulecz nasze rany, mocą RAN TWOICH. 

Oddając hołd, cześć i uwielbienie TWOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ KRWI, zanurzam w Niej dusze braci i sióstr (wymienić imiona osób). Tak oczyszczeni i naznaczeni Twoją KRWIĄ, prosimy Cię Boże i Zbawicielu nasz, przyjmij nas do Swego SERCA, byśmy doznali ocalenia i uświęcenia. 

Jako Chrystus, nasz Zbawiciel i starszy Brat, przedstaw nas w godzinie naszej śmierci, Bogu Ojcu, którego dziećmi jesteśmy. 

Amen

podał: X. Paweł  Pospieszny