Modlitwa Jana Pawła II kończąca Encyklikę "Evangelium Vitae"

Chciałbym zaproponować modlitwę... Zanim ja przekażę - kilka słów wstępu. Po lekturze e-maili zorientowałem się, że jesteście drodzy Ciemnogrodzianie ludźmi, którzy walczą o NOWĄ KULTURĘ ŻYCIA. Czy nie byłaby do tego adekwatna modlitwa Ojca Św. Jana Pawła II kończąca Encyklikę "Evangelium Vitae"?

Nie pada tu słowo 'Szatan'... Każdy bowiem wie, że Szatan jest nieprzyjacielem życia, jest zazdrosny o dar przyjaźni z Bogiem, że walczy ze wszystkim, co przypomina o Bogu. A aklamacja do NMP jest ukazaniem, kto zwycięża: Syn Niewiasty, który starł głowę Szatanowi.

Ks. Artur Katolo

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy SPRAWĘ ŻYCIA: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki EWANGELIĘ ŻYCIA.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, CYWILIZACJĘ PRAWDY I MIŁOŚCI na cześć i chwałę BOGA STWÓRCY, który MIŁUJE ŻYCIE.