English Polski

Zakopane

Tematy

Główne tematy:
  • Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i magnetyzm i ich koegzystencja
  • Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe
  • Układy ciężko fermionowe
  • Grafen z wyindukowanym nadprzewodnictwem
  • Wybrane układy silnie skorelowane