English Polski


Projekt TEAM

W latach 2011-2014 w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki realizowany będzie projekt pt. Correlations and coherence in quantum materials and structures (CCQM) - unique properties on macro and nano scales
tytuł w języku polskim: Korelacje i koherencja w materiałach i strukturach kwantowych - unikalne własności w skali makro i nano
- projekt ten jest finansowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Team leader: Professor Józef Spałek
Team co-leaders: Professor Maciej Maśka, Dr hab. Adam Rycerz

TEAM - grupa krakowska

Grupowe zdjęcie
PO IG EU