English Polski


Projekt TEAM

W latach 2011-2015 w Zakładzie Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki realizowany był projekt pt. Correlations and coherence in quantum materials and structures (CCQM) - unique properties on macro and nano scales
tytuł w języku polskim: Korelacje i koherencja w materiałach i strukturach kwantowych - unikalne własności w skali makro i nano
Projekt finansowany był przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)
Team leader: Profesor Józef Spałek
Team co-leaders: Profesorowie Maciej Maśka i Adam Rycerz

TEAM - grupa krakowska

Grupowe zdjęcie
PO IG EU