English Polski

Marcin Abram

Marcin Abram

Doktorant pod kierunkiem prof. Józefa Spałka.

Pokój:345
Telefon:5628
e-mail:marcin.abram[at]uj.edu.pl
strona www:www.th.if.uj.edu.pl/~abram

Zainteresowania badawcze

 • Wybrane zagadnienia fizyki fazy skondensowanej:
  • Silnie skorelowane układy;
  • Teoria pola średniego;
  • Gutzwiller aproximation;
 • Obliczenia numeryczne (w językach C/C++, Java, Python).

Zainteresowania pozabadawcze:

 • Linux;
 • LaTeX;
 • Podróże;
 • Muzyka klasyczna, Jazz;