English Polski

Dydaktyka

Wykłady 2010/2011:
  • Mechanika kwantowa dla doktorantów - prof. J. Spałek i dr hab. A. Rycerz, sem. zimowy 2010/2011
  • Kwantowy magnetyzm i frustracja - prof. A. Oleś, sem. letni 2011
  • Mechanika Kwantowa - prof. A. Oleś, sem. letni 2011
  • Symetria i przejścia fazowe - prof. A. Oleś, sem. letni 2011
  • Teoria układów mezo i nanoskopowych - dr hab. A. Rycerz, sem. letni 2011
  • Wstęp do zastosowań teorii grup w fizyce - prof. K. Rościszewski, sem. letni 2011
  • Algebra z geometrią - prof. K. Rościszewski, sem. letni 2011