English Polski

Zakopane

Opłaty

Razem z zakwaterowaniem, wyżywieniem, obiadem konferencyjnym i materiałami pokonferencyjnymi:
  1400 zł - opłata do 10 września 2013 (lub 350 EUR)
  1600 zł - opłata po 10 września 2013 (lub 400 EUR)
Studenci i doktoranci:
  800 zł - opłata do 10 września 2013 (lub 200 EUR)
  1000 zł - opłata po 10 września 2013 (lub 250 EUR)

Opłaty prosimy wpłacać przelewem bankowym:

  Nazwa odbiorcy: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Adres odbiorcy: ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, Poland
  NIP Uniwersytetu Jagiellońskiego: 675-000-22-36

  Numer rachunku/IBAN: PL 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692
  Kod SWIFT: PKOPPLPW
  Nazwa banku: PEKAO S.A.
  Adres banku: ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  Prosimy dopisać: XVI KKN + nazwisko_imię