English Polski

Zakopane

Ważne daty

Zgłaszanie abstraktów od01.06.2013
Ostateczny termin zgłaszania abstraktów13.09.2013
Akceptacja abstraktów15.09.2013
Otwarcie rejestracji uczestnictwa01.06.2013
Ostateczny termin rejestracji10.09.2013
Ostateczny termin odwołania rejestracji10.09.2013
Konferencja7-12.10.2013