English Polski

Pracownicy i studenci

Tytuł Imię i Nazwisko Nr telefonu Pokój
Kierownik
zakładu:
prof. dr hab. Adam Rycerz +48 12 664 4568 D-2-63

Sekretarz
naukowy:
dr Danuta Goc-Jagło +48 12 664 4562 D-2-67

Pracownicyprof. dr hab. Józef Spałek +48 12 664 4685 D-2-69
naukowi:
dr Andrzej Kądzielawa +48 12 664 4620 D-2-65
dr Maciej Fidrysiak +48 12 664 4795 D-2-73
dr Piotr Witkowski +48 12 664 4641 D-2-71
dr Grzegorz Rut +48 12 664 4641 D-2-71

Doktoranci: mgr Dominik Suszalski +48 12 664 4641 D-2-71
mgr Piotr Kuterba +48 12 664 4620 D-2-65
mgr Altifani Hayyu +48 12 664 4620 D-2-65
mgr Maciej Hendzel +48 12 664 4620 D-2-65
mgr Zygmunt Starypan --- D-2-59

Współpracująprof. dr hab.Włodzimierz Wójcik Politechnika Krakowska
z nami:prof. dr hab. Maciej Maśka Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Krzysztof Byczuk Uniwersytet Warszawski
dr hab. Henryk Bednarski PAN, Zabrze
dr Jan Kaczmarczyk na stypendium: Wiedeń, Austria
dr inż. Michał Zegrodnik ACMiN AGH Kraków
dr Andrzej Biborski ACMiN AGH Kraków
dr Marcin Wysokiński MagTop, Warszawa