English Polski

Zakopane

Formularz zgłoszeniowy abstraktów

Uwaga dodatkowa: jeśli podano błędne dane w formularzu, pojawi się stosowny komunikat. Należy wtedy wypełnić formularz raz jeszcze. Proszę zwrócić uwagę na obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką. Jeśli wybrano aktywną formę uczestnictwa należy przesłać abstrakt (zarówno plik źródłowy jak i przygotowany do druku plik pdf). Jeśli wybrano pasywną formę uczestnictwa, nie należy przesyłać żadnych abstraktów.

Jeśli ktoś zarejestrował się wybierając pasywną formę uczestnictwa, a następnie zmienił zamiar i chciałby mieć możnowość prezentowania swojej pracy, należy powtórnie wypełnić poniższy formularz, wybierając właściwą formę prezentacji i załączając abstrakt.

Formularz zgłoszeniowy (* pola oznaczone gwiazdką sa obowiązkowe)


Podstawowa Zredukowana    (patrz sekcja "opłaty")

(proszę zaznaczyć jeśli dotyczy)

(proszę zaznaczyć jeśli dotyczy)


Preferowany plik źródłowy z LaTeXa.
Abstrakt nie powinien być dłuższy niż połowa strony A4.
Można pobrać szablon (plik źródłowy LaTeXa)
Limit wielkości pliku to 5 MB.Abstrakt nie powinien być dłuższy niż połowa strony A4.
Można pobrać przykładowy abstrakt (plik pdf)
Limit wielkości pliku to 10 MB.