English Polski

Prace doktorskie

Imię i Nazwisko Data obronyPromotorwersja PDF
Ewa Kądzielawa-Major16.07.2018prof. Józef Spałek link
Marcin Abram21.10.2016prof. Józef Spałek link
Grzegorz Rut27.04.2016dr hab. Adam Rycerz link
Marcin Wysokiński29.09.2015prof. Józef Spałek link
Andrzej Kądzielawa21.09.2015prof. Józef Spałeklink
Michał Zegrodnik16.09.2013prof. Józef Spałeklink
Olga Howczak26.09.2012prof. Józef Spałeklink
Wojciech Brzezicki15.06.2012prof. Andrzej M. Oleślink
Jakub Jędrak24.06.2011prof. Józef Spałeklink
Jan Kaczmarczyk13.06.2011prof. Józef Spałeklink
Krzysztof Wohlfeld19.06.2009prof. Andrzej M. Oleślink
Jan Kurzyk21.12.2007prof. Józef Spałeklink
Andrzej Klejnberg19.01.2007prof. Józef Spałeklink
Olga Sikora06.01.2006prof. Andrzej M. Oleślink
Marcin Raczkowski28. 06. 2005prof. Andrzej M. Oleślink
Roman Zahorbeński06. 12. 2004prof. Józef Spałeklink
Paweł Wróbel29. 10. 2004prof. Józef Spałeklink
Edward M. Görlich09.09.2004prof. Józef Spałeklink
Adam Rycerz25.06.2003prof. Józef Spałeklink
Paweł Korbel09.1997prof. Józef Spałeklink