English Polski

Ważne daty

Koniec rejestracji (przedłużony)31 lipca 2016
Abstrakty należy nadsyłać do 31 lipca 2016
Opłaty należy dokonać przed1 września 2016
Konferencja odbedzie się w dniach 25-30 września 2016

Nie planujemy publikacji proceedings'ów po tej konferencji.


Program

Książka abstraktów (pdf)

Program (pdf)

Program szczegółowy (pdf)