English Polski

Opłaty

Razem z zakwaterowaniem, przejazdem z Krakowa do Zakopanego i z powrotem, wyżywieniem, obiadem konferencyjnym oraz materiałami konferencyjnymi:
 • opłata standardowa: 1800 PLN
 • /studenci i doktoranci mogą ubiegać się o zniżkę/

Opłaty prosimy wpłacać przelewem bankowym:

  Nazwa odbiorcy: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Adres odbiorcy: ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, Poland
  NIP Uniwersytetu Jagiellońskiego: 675-000-22-36

  Numer rachunku/IBAN: PL 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692
  Kod SWIFT: PKOPPLPW
  Nazwa banku: PEKAO S.A.
  Adres banku: ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  Prosimy dopisać: StoCP-2016 + nazwisko imię