English Polski

Tematy

Główne tematy:
 • Unconventional superconductivity and magnetism, their coexistence
 • High Tc superconductors
 • Heavy fermion systems
 • Graphene with induced superconductivity
 • Selected strongly correlated systems
 • Nanophysics and proximity effects
 • Topological insulators and superconductors

Zaproszeni wykładowcy

 • Adolfo Avella
 • Ernst Bauer
 • Ryszard Buczko
 • Bogdan Bułka
 • Marta Cieplak
 • Carlo Di Castro
 • Bogdan Dąbrowski
 • Tadeusz Domański
 • Michał Giersig
 • Krzysztof Gofryk
 • Zbigniew Kąkol
 • Amit Keren
 • Alexander Kordyuk
 • Mariusz Krawiec
 • Maciej Maśka
 • Roman Micnas
 • Marcin Mierzejewski
 • Carmen Munoz
 • Kim Nhu-Tarnawska
 • Andrzej M. Oleś
 • Krzysztof Rogacki
 • Krzysztof Ruebenbauer
 • Małgorzata Samsel-Czekała
 • Frank Steglich
 • Andrzej Ślebarski
 • Wojciech Tabiś
 • Arkadiusz Wójs
 • Karol Wysokiński
 • Jan Zaanen
 • Jakub Zakrzewski
 • i inni