English Polski

Opłaty

Razem z zakwaterowaniem, wyżywieniem, obiadem konferencyjnym i materiałami pokonferencyjnymi:
 • Opłata standardowa: 1400 PLN
 • Opłata dla studentów: 1000 PLN

Opłaty prosimy wpłacać przelewem bankowym:

  Nazwa odbiorcy: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
  Adres odbiorcy: ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, Poland
  NIP Uniwersytetu Jagiellońskiego: 675-000-22-36

  Numer rachunku/IBAN: PL 07 1240 4722 1111 0000 4855 9692
  Kod SWIFT: PKOPPLPW
  Nazwa banku: PEKAO S.A.
  Adres banku: ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków, Poland
  Prosimy dopisać: StoCP + nazwisko imię