English Polski

Program / Informacje

Konferencja odbędzie się w Zakopanem w dniach 16-21.09.2018. W niedzielę 16.09.2018 dla uczestników zorganizowany zostanie autokar z Krakowa do Zakopanego, który wyruszy o godz. 15:00. O 19:00 rozpocznie się kolacja. Konferencja zakończy się w piątek 21.09.2018 po obiedzie. O godz. 14:00 autobus zabierze chętnych z powrotem do Krakowa.

Nie planujemy publikacji pokonferencyjnych.

Językiem konferencji jest angielski. Prosimy o przygotowanie streszczeń w tym języku.


Program

Program (pdf)

Książka streszczeń (pdf)