English Polski

Ważne Terminy

Konferencja odbedzie się w dniach 16-21.09.2018.
Nadsyłanie streszczeń (plakaty i wystąpienia ustne): do 21.07.2018.
Decyzja odnośnie streszczeń: do 31.07.2018.
Wczesna (niższa) opłata: do 01.09.2018.
Późna (wyższa) opłata: po 01.09.2018.