English

Tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się
potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu.
Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu,
trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!

Lewis Carrol, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra
tłum. Maciej Słomczyński

PFG

dr hab. Paweł F. Góra, prof. UJ

kierownik studiów na kierunku Fizyka

W czasie zagrożenia epidemią dyżury są zawieszone! Zachęcam do kontaktowania się ze mną przez e-mail pawel.gora@uj.edu.pl.


sekretarz Komisji Układów Złożonych PAU

członek Komitetu Redakcyjnego Acta Physica Polonica B

członek Rady Redakcyjnej Foton

członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego

członek Rady Dyscypliny Fizyka na UJ


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Fizyki Statystycznej
ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, pok. D-2-32
tel: 12 664 45 66
e-mail: pawel.gora@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • Fizyka statystyczna
  • Rezonans stochastyczny
  • Synchronizacja
  • Teoria oddziaływań efektywnych w cieczach złożonych
  • Układy z szumami skorelowanymi

Byli studenci:

dr Maciej Majka

Studenci:

Karolina Góra, dyplomantka, informatyka
(zbieżność nazwisk przypadkowa)
Maciej Kucab, SMP
Iryna Kuczerenko, dyplomantka, informatyka
Mikołaj Morawiec, magistrant, fizyka
Szymon Peszek, dyplomant, informatyka
Mateusz Stępniak, SMP
Michał Świątek, doktorant, biofizyka

Zajęcia dydaktyczne, semestr zimowy 2019/20

Wstęp do metod numerycznych Bazy danych Mechanika MT

Zajęcia dydaktyczne, semestr letni 2019/20

Fizyka statystyczna

Dawne zajęcia dydaktyczne

Analiza szeregów czasowych - Time Seris Analysis 2018

Wybrane publikacje
Wykłady i prezentacje Metody numeryczne, wybrane zasoby sieciowe Blog prywatny
Sympozjum Fizyki Statystycznej im. Mariana Smoluchowskiego (po angielsku)