English

Tu, jak widzisz, trzeba biec tak szybko, jak się
potrafi, żeby zostać w tym samym miejscu.
Jeżeli chce się znaleźć w innym miejscu,
trzeba biec co najmniej dwa razy szybciej!

Lewis Carrol, O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra
tłum. Maciej Słomczyński

PFG

dr hab. Paweł F. Góra

Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki UJ d/s Dydaktycznych

dyżury: wtorek 1630-1730, środa 1030-1130, pok. D-2-32
nowy termin!


sekretarz Komisji Układów Złożonych PAU

członek Komitetu Redakcyjnego Acta Physica Polonica B

członek Rady Redakcyjnej Foton

członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Zakład Fizyki Statystycznej
ul. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, pok. D-2-32
tel: 12 664 45 66
e-mail: pawel.gora@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

  • Fizyka statystyczna
  • Rezonans stochastyczny
  • Układy z szumami skorelowanymi
  • Teoria oddziaływań efektywnych w cieczach złożonych

Byli studenci:

dr Maciej Majka

Studenci:

Michał Świątek, doktorant, biofizyka

Proponowane tematy prac magisterskich Proponowane tematy prac licencjackich

Zajęcia dydaktyczne, semestr zimowy 2018/19

Wstęp do metod numerycznych Bazy danych Mechanika MT

Zajęcia dydaktyczne, semestr letni 2018/19

Numerical Methods for Physicists 2019

Dawne zajęcia dydaktyczne

Analiza szeregów czasowych - Time Seris Analysis 2018

Wybrane publikacje
Wykłady i prezentacje Metody numeryczne, wybrane zasoby sieciowe
Blog naukowy (nieaktywny) Blog prywatny
Sympozjum Fizyki Statystycznej im. Mariana Smoluchowskiego (po angielsku)