STAFF
assistant professor   Zbigniew Duliński
assistant professor   Marek Pałka
             professor  Wiesław Płaczek
             professor  Elżbieta Richter-W±s
             professor  Wojciech Słomiński
professor and head  Jerzy Szwed
Ph.D. STUDENTS
 Tomasz Przedziński
 Łukasz Gaża

Contact information  
telephone: 
e-mail: 

Zbigniew Duliński
+48 12 664 4871
dulinski@th.if.uj.edu.pl

 
 

 

 

  Publications from QSPIRES
created by