Zapraszamy

Konferencja skierowana jest do studentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, którzy są zainteresowani tematyką związaną z Astrofizyką lub Kosmologią. Naszym celem jest zorganizowanie spotkania, w czasie którego będzie można w gronie pasjonatów tej tematyki podzielić się swoimi dokonaniami (wygłaszając referat lub prezentując plakat), wysłuchać wykładów kolegów oraz zaproszonych ekspertów (prof. Kazimierz Grotowski, prof. Lech Sokołowski) jak również nawiązać nowe znajomości wśród rówieśników mających te same pasje naukowe.

Najlepszy studencki referat zostanie przedstawiony redakcji popularnonaukowego czasopisma "Foton."