O mnie:

Pracuję w Institucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako postdok pracowałem w ( Instytucie Fizyki, Johannes Gutenberg Universität w Moguncji) oraz na Uniwersytecie Pierre et Marie Curie w Paryżu, (Laboratoire de Gravitation et Cosmologie Relativistes) i w (Laboratoire de Physique Theorique d'Orsay, Universite Paris-Sud XI). Byłem także stypendystą Humboldta w Instytucie Matematyki na Heinrich-Heine University, Düsseldorf


Andrzej Sitarz

My Google Scholar profile.

My ResearchGate profile.


Past and present collaborations: Trieste, Napoli, Perugia, Marseille, Swansea, Nottingham, Wollongong, Copenhagen, Muenster, Mainz.