Andrzej Sitarz


  Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Stanisława Łojasiewicza 11 30-348 Kraków
 
email
Andrzej Sitarz
       Ostatnie seminaria i notatki:


  
  Konwersatorium Fizyki Teoretycznej (March 2016): Pointless Geometry 
  CPT Marseille & IMPAN (February 2016): Twisting Reality
  Białystok: (November 2015):  Riemannian Geometry - Moyal Sphere
  Hausdorff Institute (Bonn, September 2014) Problems met on a path to 3+1 geometry
  From Poisson Brackets... (Warsaw, August 2014) Metric, torsion and minimal operators
  Copernicus Center (Kraków, May 2014) Noncommutativity and singularities
  Fields Institute (Toronto, June 2013): Minimal Operators on Noncommutative Tori
  Zakopane Summer School (July 2013): A Friendly Introduction to NCG (part I) & (part II)
  A Friendly Overview Of Noncommutative Geometry, Acta Phys.Pol. B Vol. 44 12 (2013)
  NC Workshop (September 2013): Spectral action and Noncommutative Geometry
  Krakow seminar (June 2013): The action - where it comes from ?
  Prague Lecture notes on NCG (2008): 3½ lectures on Noncommutative Geometry