Sprostowanie

Sprostowanie informacji, która ukazała się na stronie Onetu


Szanowni Państwo,

dzisiaj na Państwa stronie pojawiła się informacja dotycząca odkrycia w CERNie nowej cząstki, tzw. pentakwarka. Bardzo cieszę się, że informacje o odkryciach naukowych pojawiają się na stronach Onetu, jednak sugerowanie w tytule możliwości otrzymania przeze mnie Nagrody Nobla muszę uznać za "kaczkę dziennikarską". Cząstka, której odkrycie ogłoszono dziś w CERNie nie jest tym pentakwarkiem, którego dotyczyła moja praca (a właściwie tzw. "doniesienie konferencyjne") z roku 1987. W tamtej pracy chodziło o cząstkę składającą się z kwarków lekkich, tzn. takich których masa stanowi kilka lub kilkanaście procent masy protonu. Tymczasem pentakwark z CERN'u zawiera parę dwóch ciężkich kwarków (tzw. kwark c i anty-c), z których każdy ma masę około 30% większą od masy protonu. Dynamika układów z kwarkami ciężkimi jest zupełnie inna niż dynamika układów z kwarkami lekkimi. Ja się nigdy nie zajmowałem układami ciężkimi, a moja praca z roku 1987 i późniejsze prace na temat pentakwarków do układów z ciężkimi kwarkami się nie stosują.

Losy lekkiego pentakwarka są dość skomplikowane. W roku 2003 ogłoszono jego odkrycie i wiele grup doświadczalnych to potwierdziło. Potem jednak po dokładniejszych badaniach okazało się, że w nowych danych nie zaobserwowano lekkich pentakwarków. Obecnie tylko dwa eksperymenty podtrzymują wcześniejsze wyniki. Jednak wyniki te traktowane są przez środowisko naukowe ze sceptycyzmem. Osobiście mam nadzieję, że ogłoszone dzisiaj odkrycie doprowadzi do przeprowadzenia eksperymentu tzw. "formacji", który w jednoznaczny sposób rozstrzygnąłby kwestię istnienia lekkich pentakwarków.

Łączę pozdrowienia,

Michał PraszałowiczKraków, 14.7.2015.