Michal Praszalowicz home page

Sprostowanie informacji, która ukazała się na stronie Onetu

Advanced Quantum Mechanics 2011/12 (Ph.D. program)
Advanced Quantum Mechanics 2012/13 (Ph.D. program)
Advanced Quantum Mechanics 2013/14 (Ph.D. program)
Advanced Quantum Mechanics 2015/16 (Ph.D. program)
Advanced Quantum Mechanics 2016/17 (Ph.D. program)


Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2004/2005
Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2005/2006
Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2006/2007
Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2007/2008
Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2008/2009
Link do strony dotyczacej roku akademickiego 2009/2010
Link do strony: Mechanika Kwantowa 2011/2012
Link do strony: Mechanika Kwantowa 2012/2013
Link do strony: Mechanika Kwantowa 2013/2014
Link do strony: Mechanika Kwantowa 2014/2015
Link do strony: Wstęp do fizyki cząstek, semestr letni 2016
Link do strony: Mechanika Kwantowa 2017/2018
Link do strony: wykład specjalistyczny zima 2017/2018: "Low energy QCD: an effective field theory"
Link do strony: Wstęp do fizyki cząstek, semestr letni 2018
Link do strony: Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej, semestr zimowy 2018/2019
Link do strony: Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej, semestr zimowy 2019/2020
Link do strony: Standard Model: QCD, semestr zimowy 2019/2020
Link do strony: Podstawy Fizyki Cząstek, semestr letni 2019/2020


Mail: Michal Praszalowicz