Michal Praszalowicz home page

Sprostowanie informacji, która ukazała się na stronie Onetu


Link do strony: Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej, semestr zimowy 2019/2020
Link do strony: Standard Model: QCD, semestr zimowy 2019/2020
Link do strony: Podstawy Fizyki Cząstek, semestr letni 2019/2020
Link do strony: Standard Model: QCD, semestr zimowy 2020/2021
Link do strony: Wstęp do fizyki cząstek, semestr letni 2021
Link do strony: Mechanika kwantowa, semestr letni 2021 i zimowy 2021/2022
Link do strony: Standard Model: QCD, semestr zimowy 2021/2022


Mail: Michal Praszalowicz