Pielgrzymka '99

wystpienia i homilie

LICHE
07.06.1999 (poniedziaek)

Przemwienie papieskie podczas powicenia bazyliki Matki Boej w Licheniu (tekst z uzupenieniami)

1.Bogosawiona jeste, ktra uwierzya, e speni si sowa powiedziane Ci od Pana (k 1, 45).

Jako pielgrzym staj dzisiaj w Licheskim Sanktuarium i pozdrawiam Maryj sowami witej Elbiety: Bogosawiona jeste, ktra uwierzya. Z zapisu ukasza ewangelisty dowiadujemy si, e dom Elbiety napeni si radoci. Dziki wiatu udzielonemu z wysoka pojmuje ona wielko Maryi, ktra jest pena aski, a przez to bogosawiona midzy niewiastami (k 1, 28), gdy nosi w swoim onie Jezusa - Zbawiciela wiata. Ta scena nawiedzenia staje si nam w szczeglny sposb bliska tu, w tym miejscu, ktre Maryja bardzo umiowaa. Kade sanktuarium jest bowiem w jakim sensie domem Elbiety, ktry nawiedza Matka Syna Boego, by by blisko swego umiowanego ludu.

2.Bracia i Siostry, dzikuj Opatrznoci Boej, e na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny jest to wanie Sanktuarium, e mog spotka si z wami [w otoczeniu wiosennej przyrody] na tym piknym, malowniczym wzgrzu, wrd pl i lasw, aby dokona powicenia nowej wityni ku czci Boej Rodzicielki. Patrz z podziwem na t ogromn budowl, ktra [w swoim rozmachu architektonicznym] jest wyrazem wiary i mioci do Maryi i Jej Syna. Bogu niech bd dziki za t wityni! Wdziczno naley si take kustoszom tego Sanktuarium - ksiom Marianom, ktrzy od lat opiekuj si tym miejscem i wiernie su pielgrzymom. To wanie z ich inicjatywy powstaa ta witynia. Dzikuj take budowniczym i tym wszystkim, ktrzy swymi ofiarami wspierali i nadal wspieraj to wielkie dzieo. Pozdrawiam serdecznie ksidza biskupa Bronisawa [Dembowskiego, pasterza diecezji wocawskiej, ktra ma szczcie goci u siebie Licheskie Sanktuarium]. Pozdrawiam rwnie ksidza biskupa pomocniczego, ksidza biskupa seniora, [pozdrawiam i dzikuj za gocin ojcu generaowi i ksiom marianom, pozdrawiam cae duchowiestwo oraz wszystkich pielgrzymw przybyych z rnych stron naszej ojczyzny].

3.Wzrok nasz kierujemy ku Tej, ktra uwierzya. Maryja uwierzya, e stanie si to, co Jej byo powiedziane od Pana. Jako Dziewica zawierzya Bogu, e pocznie i porodzi [Syna Boego]. Akt wiary Maryi przypomina wiar Abrahama, ktry u zarania Starego Przymierza uwierzy w Boga. Oto wielko i doskonao wiary Maryi, przed ktr Elbieta wypowiada sowa podziwu. Nazywajc Maryj bogosawion midzy niewiastami wskazuje, e zyskaa Ona bogosawiestwo dziki wierze [Bogosawiona, ktra uwierzya]. Peen zachwytu okrzyk Elbiety jest dla nas wezwaniem, bymy umieli doceni to wszystko, co obecno Maryi wnosi w ycie kadego wierzcego.

4.Zgromadzeni dzisiaj na tej porannej modlitwie w Licheskim Sanktuarium, u stp Bolesnej naszej Matki, bagajmy J wszyscy - biskupi, kapani, osoby konsekrowane i ludzie wieccy - aby wstawiaa si za nami u swego Syna, wypraszajc nam:

Wiar yw, ktra z ziarnka gorczycznego staje si drzewem ycia Boego, ktra kadego dnia karmi si modlitw, umacnia sakramentami witymi i czerpie z bogactwa Ewangelii Chrystusowej. Wiar mocn, ktra nie lka si adnych trudnoci, ani cierpie czy niepowodze, bo oparta jest na przekonaniu, e dla Boga nie ma nic niemoliwego (por. k 1, 37). Wiar dojrza, bez zastrzee, ktra wspdziaa z Kocioem witym w autentycznym budowaniu mistycznego Ciaa Chrystusa.

Dzikujemy Ci, Maryjo, e nieustannie ޝ]m[td>]lncՂaкkEaN iAR0 |C>)%h)3=f 6Oפ+wI>85&6PѠ4]憆 !tLp}u{KZCOai;%i't ;";oH :i F˵Ū5KuߗW(wPvuWlo䲓P (So wG q/~W+Oު4=B޸^I˯l:tC /׿u-׻N=7a۩uXr}~)=Z%i{կB(\VH_Ru,/BֿyBK+&:,A,lPanInvD`}ҋ? J˯OcЈ"00dpLwtCi]zlV զ\v -; mzKDDDED0L!x0LL iᑸI 1L:6+6!mRjl$ᄨE"DDDD0A a0BS0XAQq_cTDEDEIhDDG YUV(T0Zbqmai(m0PQ; ?NxPļwJU0A{ d_&C2Hv)QR.Ja+Nj R !(C6W[/= + ̅P2B7FHej_;&^On-` 3C.ENIxUL^&AF