Pielgrzymka '99

wystąpienia i homilie

Papieskie pozdrowienie podczas spotkania z wiernymi w Częstochowie (tekst z uzupełnieniami)

1.Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!


Nie mogło zabraknąć na szlaku mojej pielgrzymki do Ojczyzny Jasnogórskiego Sanktuarium. To miejsce jest tak bardzo drogie mojemu sercu i tak bardzo bliskie każdemu z was, drodzy Bracia i Siostry. [Przyzwyczaiłem się, jak wy wszyscy] przychodzić tutaj i przynosić Matce Syna Bożego i naszej Matce sprawy osobiste i rodzinne, jak również wielkie sprawy narodowe, tak jak to czynili nasi przodkowie przez całe stulecia.

Przyzwyczailiśmy się mówić o tym wszystkim Tej, która w szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w tajemnicy każdego człowieka. Maryja, jako Matka Zbawiciela jest także Matką całego Ludu Bożego i towarzyszy mu na drogach wiary i codziennego życia. Ona jest także Matką naszego Narodu, który od wieków Ją czci jako swoją Królową.

Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, [na tym] szczególnym miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. [Ja wam dziękuję, za to, żeście na mnie licznie oczekiwali.] Ona przez swoją wiarę, miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem (por. Lumen gentium, 63) stała się dla nas żywym wzorcem świętości i miłości Kościoła.

2.Serdecznie witam Ojców Paulinów - Stróżów tego Sanktuarium z Ojcem Generałem i Ojcem przeorem na czele. Pozdrawiam Księdza Arcybiskupa Stanisława [Nowaka] - Pasterza Kościoła częstochowskiego, Księdza Biskupa Pomocniczego Antoniego, [wszystkich] kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry zakonne i wszystkie osoby konsekrowane. Pozdrawiam z całego serca mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów przybyłych z różnych stron Polski.

3.Przybywam na Jasną Górę jako pielgrzym, aby złożyć pokłon Maryi, Matce Chrystusa, aby się do Niej modlić i z Nią się modlić.

Pragnę Jej podziękować za opiekę w tych dniach mojej pasterskiej posługi Kościołowi w Ojczyźnie. Na całej trasie tej pielgrzymki Maryja była obecna z nami, wypraszając nam u swego Syna duchowe dary, abyśmy czynili to wszystko, co On nam powie (por. J 2, 5).

Dziękuję Jej za każde dobro duchowe i materialne, które się dokonuje na polskiej ziemi.

Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie [samego], Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi, budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach.

Proszę Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś cały mój Naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Niech z wiarą, nadzieją i miłością przekroczy próg trzeciego tysiąclecia i jeszcze mocniej przylgnie do Twojego Syna Jezusa Chrystusa i do Jego Kościoła zbudowanego na fundamencie Apostołów.

Matko nasza Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas, abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi - Odkupicielowi każdego człowieka.
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!


(Okrzyki: "Bóg Ci zapłać!")

Papież odmawia modlitwę: "Zdrowaś Maryjo" i błogosławi.

Papież intonuje: "Maryjo, Królowo Polski".

Papież intonuje: "O, Maryjo, żegnam Cię".

Zostańcie z Bogiem.

(Okrzyki: "Zostań z nami!")

Widzicie, widzicie, że bym został, ale każą mi iść.

(Okrzyki: "Zostań z nami!")

Potem nie dogonimy. Zostańcie z Bogiem.


program wizyty | przygotowania | wystąpienia i homilie | organizatorzy | akredytacje | powrót