Pielgrzymka '99

wystąpienia i homilie

Modlitwa Jana Pawła II w intencji Narodu Żydowskiego na Umschlagplatz

(tekst nie autoryzowany)

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa. W Tobie zawarte jest wszystko, do Ciebie zmierza wszystko, Ty jesteś kresem wszystkiego. Wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za Naród Żydowski, który ze względu na swoich przodków jest Tobie nadal bardzo drogi. Wzbudzaj w Nim nieustannie coraz żywsze pragnienie zgłębiania Twej Prawdy i Twej Miłości. Wspomagaj Go, by zabiegając o pokój i sprawiedliwość, mógł objawić światu moc Twego błogosławieństwa. Wspieraj Go, aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez Niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie w poczuciu wzajemnej troski wspólnie odczuwają ból zadanych Mu ran. Pamiętaj o nowych pokoleniach, o młodzieży i dzieciach, aby niezmiennie wierne Tobie trwały w Tym, co stanowi szczególną Tajemnicę ich powołania. Umocnij wszystkie pokolenia, aby dzięki ich świadectwu ludzkość pojęła, że Twój zbawczy zamiar rozciąga się na całą ludzkość, i że Ty Boże jesteś dla wszystkich narodów początkiem i ostatecznym celem. Amenprogram wizyty | przygotowania | wystąpienia i homilie | organizatorzy | akredytacje | powrót