Pielgrzymka '99

wystąpienia i homilie

Modlitwa Jana Pawła II podczas poświęcenia pomnika Armii Krajowej w Warszawie (tekst nie autoryzowany)

Boże, w swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności i wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Pobłogosław ten pomnik wzniesiony ku czci walczących o wolność Ojczyzny w szeregach Armii Krajowej. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


program wizyty | przygotowania | wystąpienia i homilie | organizatorzy | akredytacje | powrót