REKOLEKCJE                WIELKOPOSTNE             1999         w    CIEMNOGRODZIE

Rekolekcje Wielkopostne 1999 w Ciemnogrodzie (X. Paweł Pospieszny)

"Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu"


Pi±tek, 26 marca 1999


 • Veni creator Spiritus... [.wav 450 Kb]
 •  Numer 1    OJCZE PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZˇ, CO CZYNIˇ.

 •  
 •  Numer 2    NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ! OTO MATKA TWOJA!
 • Droga krzyżowa naszych czasów (X. Artur Jerzy Katolo)

 • Sobota, 27 marca 1999   
 •  Numer 3    ZAPRAWDĘ, POWIADAM CI: DZI¦ ZE MNˇ BĘDZIESZ W RAJU.

 •  
 •  Numer 4   ELI, ELI, LEMA SABACHTHANI?, TO ZNACZY: BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMU¦ MNIE OPU¦CIŁ?
 • Droga krzyżowa obowi±zku (Sługa Boży bp Jan Pietraszko)

 • Niedziela Palmowa, 28 marca 1999   
 •  Numer 5   PRAGNĘ!

 •  
 •  Numer 6   WYKONAŁO SIĘ.

 •  
 •  Numer 7   OJCZE, W TWOJE RĘCE ODDAJĘ DUCHA MEGO.
 • Droga krzyżowa nieporozumień ( Jerzy F. Gierula )
 • REKOLEKCJE                WIELKOPOSTNE             1999         w    CIEMNOGRODZIE

  Organizatorem i koordynatorem rekolekcji był Jerzy F. Gierula, który też zapewnił ich obsługę techniczn±


  [główna witryna "Parafii Ciemnogrodu"]
  HTML ©1999 Jerzy F. Gierula