R E K O L E K C J E    A D W E N T O W E  
w  C I E M N O G R O D Z I E    8 do 10 grudnia 1998

X. Artur Katolo, o. Piotr Arkuszewski OFM Cap, X. Paweł Pospieszny

 
8.12 1998, wstęp: Słowo Życia i konferencja wstępna
(X. Artur Katolo)
8.12.1998, konferencja 1: Jedność Kościoła -- źródło w Chrystusie, 
odzwierciedlenie w Ludzie Bożym, Ciele Chrystusa
(o. Piotr Arkuszewski OFM Cap.)
8.12.1998, konferencja 2: Objawienie Boże
(X. Paweł Pospieszny)
8.12 1998, wieczorem: Modlitwa wieczorna i rachunek sumienia
(X. Artur Katolo)
9.12 1998, wstęp: Słowo Życia i konferencja wstępna
(o. Piotr Arkuszewski OFM Cap.)
9.12.1998, konferencja 1: Acedia -- lenistwo w wierze
(X. Artur Katolo)
9.12.1998, konferencja 2: Rola nauki i badań w kształtowaniu Magisterium Kościoła
(X. Paweł Pospieszny)
9.12 1998, wieczorem: Modlitwa wieczorna i rachunek sumienia
(o. Piotr Arkuszewski OFM Cap.)
10.12 1998, wstęp: Słowo Życia i konferencja wstępna
(X. Paweł Pospieszny)
10.12.1998, konferencja 1: Liturgia
(o. Piotr Arkuszewski OFM Cap.)
10.12.1998, konferencja 2: Sakrament pokuty i pojednania
(X. Artur Katolo)
10.12 1998, wieczorem: Modlitwa wieczorna i rachunek sumienia
(X. Paweł Pospieszny)

Organizatorem i koordynatorem rekolekcji był Jerzy F. Gierula, który też zapewnił ich obsługę techniczną

"Parafia" Ciemnogrodu -- strona główna
©1998 Jerzy F. Gierula
stat4u