śp. Ks. Aleksander Woźny (*1910 -- +1983)
[przez 38 lat był proboszczem
w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu]

Droga Krzyżowa III

(za kapłanów )

Stacja I. Pan Jezus na śmierć skazany

Pan Jezus dlatego między innymi pozwolił się niesprawiedliwie osądzić, by Ojca Niebieskiego przebłagać za grzechy tych, którzy sądzą kapłanów jako zastępców Pana Jezusa.

Wielu ludzi nie korzysta należycie z posług kapłańskich dlatego, że słuchają sądów ludzkich o kapłanach. Kapłan będzie surowiej sądzony przez Pana Jezusa niż inni ludzie. Ale Panu Jezusowi wolno posługiwać się takim kapłanem, który się Jemu Samemu i ludziom nie podoba.

Panie Jezu, przepraszam Cię za wszystkie moje sądy o kapłanach. Może nimi zraziłem kogoś do sakramentów świętych?


Stacja II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Krzyż nie jest dla nikogo czymś, co można przyjąć z łatwością. Także dla kapłanów krzyż jest krzyżem.

Może widziałem kiedy kapłana, który unikał krzyża? Niechaj się nim nie gorszę. Kapłan jako człowiek może być słabszy ode mnie.

Panie Jezu, przepraszam Cię za te wszystkie wypadki, kiedy gorszyłem się kapłanem i chciałem – naśladując go – urządzić sobie życie łatwiej i wygodniej.


Stacja III. Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem

Na widok upadku Pana Jezusa wielu gorszyło się Jego słabością fizyczną, wątpiąc w Jego Bóstwo.

Gdy zobaczę kapłana upadającego, zamiast się gorszyć, pomodlę się za niego. Jeśli przyjmę od niego posługę z wiarą, że on spełnia ją z polecenia Chrystusa – większą cześć oddam Panu Bogu. Pomyślę, że ja też za siebie będę odpowiadał.

Przepraszam Cię za te wszystkie wypadki, kiedy wybierałem sobie jakiegoś kapłana nie patrząc na Ciebie, ale szukając swego zadowolenia.


Stacja IV. Pan Jezus spotyka swą Najświętszą Matkę

Kapłan potrzebuje pomocy Matki Najświętszej podobnie jak Pan Jezus, który przyjął pomoc od Swej Matki.

Prośmy Pana Jezusa, aby wszyscy kapłani i klerycy oddali się Matce Bożej w niewolę.


Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Podobnie jak Pan Jezus przyjął pomoc Szymona Cyrenejczyka, tak i kapłan potrzebuje pomocy ludzi świeckich. Pan Jezus pragnie, by świeccy pomagali kapłanom w ich trudach i pracach. Wprawdzie tu, na świecie, w tej współpracy kapłanów ze świeckimi, przypisują zwykle zasługę kapłanom, ale Pan Bóg kiedyś wszystko oceni i przyzna każdemu to, co mu się należy.

Poprosimy o łaskę dla ludzi świeckich, aby chętnie i gorliwie pomagali kapłanom w pracy duszpasterskiej.


Stacja VI. Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Pan Jezus przyjął pociechę od św. Weroniki. Kapłan również potrzebuje pociechy ze strony ludzi świeckich. Ale nikt nie powinien kapłana zniechęcać do tego, aby dalej szedł drogą krzyżową. Nieraz ludzie myślą, że dobrze czynią zachęcając kapłana, by sobie odpoczął, zabawił się, jednym słowem – by sobie ulżył. Ale to nie jest słuszne. Nieraz nawet dobry człowiek może być niechcący pokusą dla drugiego.

Przeprośmy Pana Jezusa za to, że może kiedyś, jakimś słowem przyczyniliśmy się do tego, że jakiś kapłan stał się mniej gorliwy.


Stacja VII. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz wtóry

Zapewne Pan Jezus najwięcej cierpiał za grzechy kapłanów. I może tak być, że kapłan zamiast poprawić się, jeszcze bardziej upada. Ty na ten widok nie załamuj się w wierze, w dobrych uczynkach. Upadek kapłana nie może być dla ciebie usprawiedliwieniem.

Przeprośmy Pana Jezusa za tych wszystkich kapłanów, o których wiemy, że upadli, a może nawet odpadli od Pana Jezusa.


Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Jaki jest kapłan, często zależy od tego, jaką jest jego matka. Módlmy się o dobre matki, o dobre rodziny, o matki, które by ofiarowały swe dzieci Panu Bogu i zachęcały je do ofiary z życia.

Poprośmy o łaskę, aby wszystkie matki obecnych kleryków zachęcały swych synów do złożenia prawdziwej ofiary za swego życia.


Stacja IX. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Kapłan ma swoje ciężkie pokusy, bo szatan zdaje sobie sprawę, że jeśli kapłan upadnie, to zgorszenie będzie większe aniżeli wtedy, kiedy upadnie inny człowiek. Upadły kapłan potrzebuje pomocy, nie tylko modlitwy, dobrego słowa, ale przede wszystkim przykładu ze strony ludzi świeckich. To może być nieraz skuteczniejsze, aniżeli upomnienie biskupa.

Przeprośmy Pana Jezusa za tych wszystkich kapłanów, którzy dali publiczne zgorszenie.


Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony

Pan Jezus bardzo cierpi, gdy kapłan grzeszy. Ale cierpi jeszcze więcej, gdy grzech kapłana jest publiczny, bo wtedy słabi w wierze załamują się. Jeśli pragniesz okryć Pana Jezusa, możesz to zrobić zakrywając grzechy kapłana, by nie stały się one publiczne. Pan Jezus ci to wynagrodzi.

Przeprośmy Pana Jezusa za te wszystkie wypadki, kiedyśmy opowiadali o grzechach kapłana.


Stacja XI. Pan Jezus przybity do krzyża

Pan Jezus zapowiedział, że przez podwyższenie na krzyżu wszystkich pociągnie ku Sobie.

Przez przebite ręce Pana Jezusa prośmy o czystość rąk kapłańskich.

Prośmy, aby ręce przygotowujących się do kapłaństwa nie były splamione nieczystością ani chciwością.


Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu powtarza się w każdej Mszy św. Przez śmierć Pana Jezusa człowiek może żyć. Straszna rzecz, jeśli kapłan w grzechu ciężkim odprawia krzyżową ofiarę Mszy św.

Panie Jezu, ofiaruję Ci miłość Niepokalanego Serca Twej Matki na wynagrodzenie za wszystkie świętokradztwa.


Stacja XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża

Matka Bolesna policzyła wszystkie rany zadane Panu Jezusowi przez nasze grzechy. Kto przeprasza za grzechy kapłanów, najbardziej pociesza Matkę Najświętszą.

Prośmy o łaskę dla kapłanów, aby umieli oni z taką samą miłością i pieczołowitością brać do ręki Ciało Pana Jezusa, z jaką trzymała Je na swych rękach Matka Boża.


Stacja XIV. Pan Jezus złożony w grobie

Kto jest w stanie zrozumieć niezmierny smutek Matki Najświętszej patrzącej, jak Ciało Pana Jezusa znika sprzed jej oczu i ginie w grobie... Matka Najświętsza patrzy na każdego przyjmującego Komunię świętą. Co stanie się z Panem Jezusem w jego sercu, jak zostanie przyjęty?

Prośmy Matkę Najświętszą, aby Ona Sama przyjmowała Pana Jezusa w naszym sercu. By czyniła to lepiej, aniżeli myśmy kiedykolwiek dotychczas to zrobili. Dajmy Jej prawo do każdej naszej Komunii św.


Zakończenie.

Kto wynagradza Panu Jezusowi za kapłanów, najwięcej Go pociesza, zyskując Jego wdzięczność i może się spodziewać łaski, że spotka w życiu kapłana, który pomoże mu naprawdę pokochać Pana Jezusa...


Tekst: (c)Ks. Aleksander Woźny
HTML ©2000 Jerzy F. Gierula
powrót na stronę główną Internetowych Rekolekcji 2000