Rekolekcje ignacjańskie

POLECANE MATERIAŁY

Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym (Bazylika Najświętszego serca P. Jezusa w Krakowie)
http://www.jezuici.krakow.pl/bazylika/cdzc/

JÓZEF AUGUSTYN SJ
Adamie, gdzie jesteś? Rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli     http://www.mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-100.htm
Daj mi pić.  Rozważania rekolekcyjne oparte na drugim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli
http://www.mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-200.htm
W Jego ranach. Rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli
http://www.mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-300.htm
Widzieliśmy Pana.Rozważania rekolekcyjne oparte na czwartym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli
http://www.mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-400.htm

Rekolekcje Ignacjańskie -- Jezuickie Osrodki Rekolekcyjne w Polsce.
Witryna zawiera bardzo bogaty i dobrze usystematyzowany material wprowadzający w tematyke duchowości ignacjańskiej
http://www.jezuici.pl/dr/


Kliknij tutaj !