Tradycyjne części różańca św.

  I. Część Radosna (Mysteria gaudii)

Z powrotem

 II. Część Bolesna (Mysteria doloris)
III. Część Chwalebna (Mysteria gloriae)


Nowe Tajemnice światła (Mysteria Lucis)
IV. Tajemnice światła (Mysteria lucis)