Tajemnice światła (Mysteria Lucis) Tekst do druku złamany na 12 stroniczek [MS-Word, .doc]

Tradycyjne części różańca św.
(Radosna, Bolesna, Chwalebna)
 

Strona wejściowa
.