Uwaga!  Uczelniana Komisja Konkursowa zakończyła w dniu 29 grudnia ocenę prac lauretaów etapu szkolnego konkursu projektów naukowych Projektu FENIKS.

Lista uczestników zakwalifikowanych do prezentacji ustnej oraz do przedstawienia plakatu:
Harmonogram uczelnianego finału konkursu projektów naukowych
  • 1000 - 1045: przygotowanie prezentacji, wieszanie plakatów;
  • 1045 - 1200: publiczna prezentacja prac finalistów (część 1);
  • 1200 - 1215: sesja plakatowa (część 1);
  • 1215 - 1315: publiczna prezentacja prac finalistów (część 2);
  • 1315 - 1400: sesja plakatowa (część 2), posiłek;
  • 1400 - 1415: ogłoszenie wyników, rozdanie nagród laureatomi i uczestnikom Finału, ogłoszenie wyniku głosowania na najlepszy plakat;
Uczelniany finał Konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu 13 stycznia, dla uczniów gimnazjów - w dniu 20 stycznia 2012.