Dokumenty ogólne

Informacje dla nauczycieli uczestniczących w projekcie FENIKS doc pdf
Sprawozdawczość w projekcie FENIKS doc pdfDokumenty związane z rekrutacją uczniów i prowadzeniem zajęć

Oświadczenie uczestnika Projektu doc pdf
Oświadczenie beneficjenta ostatecznego doc pdf
Lista obecności uczniów na zajęciach - wersja kolorowa doc pdf
Lista obecności uczniów na zajęciach - wersja czarno-biała doc pdf
Scieżki beneficjenta ostatecznego doc pdfDokumenty związane z umową zlecenia

Formularz umowy zlecenia doc pdf
Załącznik 1: harmonogram Projektu doc pdf
Załącznik 2: rachunek doc pdf
Załącznik 3: oświadczenie zleceniobiorcy doc pdf
Załącznik 4: formularz zwrotu kosztów dojazdu doc pdfDokumenty dodatkowe

Regulamin rekrutacji uczniów doc pdf
Regulamin rekrutacji szkół doc pdf
Obowiązki nauczyciela doc pdf
Szczegóły finansowe Projektu FENIKS dotyczące szkół doc pdf
Regulamin konkursu projektów naukowych doc pdf