W dniu 24 marca 2012 (sobota) w godzinach 1000 - 1500 w auli A Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Krupnicza 33 odbędzie się konferencja wieńcząca realizację Projektu FENIKS.

Z wielką satysfakcją zaprezentujemy dokonania Projektu, który spotkał się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem społecznym.
Program konferencji:
1000 - 1100 Rejestracja uczestników
1100 - 1110 Otwarcie konferencji
1110 - 1200 Raport merytoryczny z działań Projektu FENIKS
1200 - 1220 Wyniki ewaluacji Projektu
1220 - 1245 Podziękowania, wręczenie dyplomów wyróżniającym się nauczycielom
1245 - 1315 Przerwa
1315 - 1330 Perspektywy kontynuacji współpracy uczelnie - szkoły
1330 - 1500 Wykład Uczenie fizyki czyli spacer nad przepaścią - Dr Barbara Sagnowska, dydaktyk fizyki, autorka podręczników Wydawnictwa Zamkor
1500 Zakończenie konferencji
1500 - 1600 Obiad