Pakiety dostosowane do zajęć pozalekcyjnych w szkołach

  Pakiet 2: Energia i jej przemiany
  Pakiet 4: Światło, dźwięk, powietrze, próżnia
  Pakiet 5: Zimno, zimniej, najzimniej - od lodów do kriogeniki
  Pakiet 9: Ładunki, prądy, magnesy
  Pakiet 11: Droga do gwiazd: astronomia, astrofizyka, kosmologia
  Pakiet 12: Jaka jest natura światła?


Materiały do organizowanych w ramach Projektu FENIKS zajęć na I Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

  Ćwiczenie PF-1 A: Wyznaczanie ciepła topnienia lodu
  Ćwiczenie PF-2 A: Badanie temperaturowej zależności oporu przewodników. Opór zastępczy układu oporników.
  Ćwiczenie PF-3: Cechowanie termopary i termistora. Opór zastępczy układu oporników.
  Ćwiczenie PF-4: Badanie mechanicznych układów drgających.
  Ćwiczenie PF-5: Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą fali biegnącej.
  Ćwiczenie PF-5 DODATEK:    Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą fali biegnącej.
  Ćwiczenie PF-6: Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich. Badanie wad soczewek grubych.
  Ćwiczenie PF-7: Nie od razu piramidy zbudowano, czyli o fizyce maszyn prostych.
  Ćwiczenie PF-8: Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa.
  Ćwiczenie PF-9: Dyfrakcja i interferencja światła. Pierścienie Newtona.
  Ćwiczenie PF-10: Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego.


Materiały dodatkowe   do zajęć w I Pracowni Fizycznej


Informacja dotycząca zajęć w Pracownii Technicznych Srodków Nauczania Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ

  PTSN   Tematy ćwiczeń w semestrze zimowym 2010/2011