[Uniwersytet Jagielloński]
[Instytut Fizyki UJ]
[Zespół Zakładow Fiz. Teor.]
[ZTC Home]

     Herb Uniwersytetu

Zakład Teorii Cząstek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. 12 664 46 77

  Komunikaty: [pozostałe komunikaty]
  Rejestracja na Diffraction Epiphany 2015
  pogrzeb prof. Fiałkowskiego[Skład (EN)] [Badania] [Seminaria] [Dydaktyka] [Granty] [Linki]

Zakład Teorii Cząstek prowadzi badania w dziedzinie teorii i fenomenologii cząstek i zderzeń
przy wysokich energiach. Obecnie główne kierunki badań dotyczą oddziaływań silnych, acz-
kolwiek każdy pracownik ZTC może prowadzić badania w dowolnej dziedzinie związanej
z cząstkami oraz ich oddziaływaniami. Badania prowadzone są we współpracy z innymi
zakładami IFUJ, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, grupami doświadczalnymi
działającymi w IFJ PAN oraz na AGH oraz z wieloma ośrodkami zagranicznymi (jak np.
DESY Hamburg w Niemczech, BNL w USA, Saclay we Francji, Ruhr-Uni-Bochum w Niem-
czech, a także CERN). Organizujemy wspólne seminaria, wykłady i tzw. warsztaty we
współpracy z Instytutem Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego a także
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zakład prowadzi także działalność upowszechniającą naukę. Organizujemy corocznie
Krakowską Szkołę Fizyki Teoretycznej, jesteśmy współorganizatorami tzw. Cracow Epiphany
Conference. Prof. M. Praszałowicz jest obecnie Redaktorem Naczelnym miesięcznika
naukowego Acta Physica Polonica B, a dr Z. Gołąb-Meyer Redaktorem czasopisma
dla uczniów i nauczycieli Foton.
[Szkoła Fizyki Teoretycznej] [Cracow Epiphany Conference] [Acta Physica Polonica B] [Foton]

Osoby związane z ZTC pełniące obecnie ważne funkcje w organizacjach naukowych lub
w administracji: prof. Andrzej Białas pełni funkcję Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności,
a prof. Krzysztof Fiałkowski był Przewodniczącym Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Fizycznego (2012 - 2013).
Last update: 19.10.2014.