[Uniwersytet Jagielloński]
[Instytut Fizyki UJ]
[Zespół Zakładow Fiz. Teor.]
[ZTC Home]Zakład Teorii Cząstek
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jagielloński

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. 12 664 46 77


[Skład (EN)] [Badania] [Seminaria] [Dydaktyka] [Granty] [Linki]

Przedmiotem badań Zakładu Teorii Cząstek są przede wszystkim oddziaływania silne, a więc
oddziaływania odpowiedzialne za wiązanie kwarków i gluonów (tzw. partonów) wewnątrz
barionów i mezonów. Do ich opisu stosuje się kwantową teorię pola opartą na grupie SU(3),
tzw. chromodynamikę kwantową (ang. Quantum Chromodynamics, w skrócie QCD).
Podstawowe narzędzie powszechnie stosowane w podejściu teoriopolowym jakim jest rachunek
zaburzeń, ma w QCD bardzo ograniczone zastosowanie. Dlatego mimo istnienia kompletnej teorii
silnych oddziaływań konieczne jest rozwijanie i stosowanie rozlicznych nieperturbacyjnych narzędzi
i modeli, co stanowi trzon badań prowadzonych w ZTC, które można pogrupować w następujący sposób:

• Dyskusja i analiza danych dotyczących wielorodnej produkcji hadronów w zderzeniach przy wysokich
  energiach w oparciu o modele fenomenologiczne, a także generatory Monte Carlo;
• Badanie praw skalowania i ich łamania w zderzeniach przy wysokich energiach z punktu widzenia
  tzw. efektu saturacji;
• Rozwijanie metod pozwalających badanie obszarów kinematycznych gdzie zawodzą powszechnie
  stosowane schematy analizy, w szczególności konstrukcja podejścia uwzględniającego
  efekty wielokrotnego rozpraszania partonów;
• Konstrukcja i badanie modeli stanowiących niskoenergetyczne przybliżenie QCD w celu wytłumaczenia
  spektrum mas hadronów i własności diagramu fazowego QCD;
• Badania teoretyczne tzw. plazmy kwarkowo-gluonowej, która powstaje w zderzeniach ciężkich jonów.

Nasze najnowsze prace


Last update: 17.12.2018.