Herb Uniwersytetu

Zakład Teorii Cząstek
Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Jagielloński

ul. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków
tel. 12 664 46 77

 Zapraszamy na nową stronę Zakładu Teorii Cząstek
Go to a new official Particle Theory Department web page

Last update: 11.02.2021.