css version of this page


Institute of Physics Theory Departments
Jagiellonian University
[ Zespół Zakładów Fizyki Teoretycznej ]

Address:
ul. S. Łojasiewicza 11, 30-348 Krakow, Poland

Phone: +48 12 664 4677 and 4726

modem access to theta.uoks.uj.edu.pl server - phone no: +12 632 5211
lokalizator satelitarny: Instytut Fizyki UJ im. Mariana Smoluchowskiego w serwisie fullinfo.pl


Czytaj! Nowy obowiązkowy system pocztowy UJ
Czytaj! Extranet w sieci UJ (np. dostęp do czasopism z domu...)

Czytaj! Jak skonfigurowac sobie drukarki sieciowe?
Czytaj! Jak wystawiac pliki na naszych serwerach WWW?

SECURE WebMail       Obserwatorium Astronomiczne UJ: aktualny stan pogody w Krakowie          Rezerwacja PKP
e-mail address directory [M.Smoluchowski Institute of Physics]
Full text e-journal list from Jagiellonian Library / Lista czasopism elektronicznych BJ [enter extranet to use them from outside the uj.edu.pl domain]

Seminars posted in the Institute of Physics
Books stored handy at Theoretical Physics Departments [database accesible for registered users]
Google search


Home pages hosted here:

This is a World Wide Web server hosting pages for Theory Departments of Institute of Physics, Jagiellonian University located in Krakow, Poland.

Departments

Statistical Physics
    [Zakład Fizyki Statystycznej, prof. L. Longa]
Particle Theory
    [Zakład Teorii Cząstek, prof. M. Praszałowicz]
Field Theory
    [Zakład Teorii Pola, prof. H. Arodź]
Relativity and Astrophysics
    [Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, prof. E. Malec]
Applied Computing Methods
    [Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych, prof. J. Szwed]
Discrete Field Theory
    [Zakład Dyskretnej Teorii Pola, prof. J.Wosiek]
Condensed Matter Theory and Nanophysics
    [Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki, prof. J. Spałek]
Theory of Complex Systems
    [Zakład Teorii Układów Złożonych, prof. J. Jurkiewicz]
Quantum Many-Body Theory
    [Zakład Kwantowej Teorii Wielu Ciał, prof. A. M. Oleś]
Mark Kac Complex Systems Research Centre
    [Centrum Badań Układów Złożonych im. Marka Kaca, prof. Maciej A. Nowak]

European Centre of Excellence

COPIRA: COmputer Physics -- Interdisciplinary Research and Applications
COCOS: COrrelations in COmplex Systems -- European research project
Smoluchowski Lecture in Biophysics
Smoluchowski Lecture on Statistical Thermodynamics

Conferences

XXIXth Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics (2016)
Cracow School of Theoretical Physics
[ Past ]
Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, September 12-17, 2009, Zakopane
Quantum Gravity in Cracow^2 / Kwantowa grawitacja w Krakowie^2 , December 19-21, 2008, Kraków
Neuroscience Meets Theoretical Physics [Workshop], September 25-26, 2008, Kraków
Entanglement in Spin- and Orbital Systems , June 18-22, 2008, Kraków
ANet07. Applications of Networks: From fundamental physics to complex networks, November 2-4, 2007,Kraków
Random matrix theory: From fundamental physics to applications, 3-5 May, 2007, Krakow
Marian Smoluchowski Symposium on Statistical Physics, May 14-17, 2006, Kraków
Complex Systems Conference 2005
International Symposium on Multiparticle Dynamics 2003, September 5-11, Kraków
k2003: Random Geometry (Optimization of Network Flows), May 15 - 17, 2003, Kraków
COSLAB 2002
Workshop on Low x Physics 2001June 27 - 30, 2001, Kraków

Journals

Acta Physica Polonica B


Last modified April 10th, 2016 by Jerzy F. Gierula

. .